CÁC GÓI CƯỚC 3G/4G DÀNH CHO SIM DI ĐỘNG VIETTEL

Đăng ký Gói cước 3G/4G, đây là gói chỉ đăng ký Data. Không khuyến mãi chung cước gọi .

UMAX300

 • UMAX300
 • 30GBtốc độ cao
 • 300.000đ/30 ngày
Chi Tiết

MIMAX200

 • MIMAX200
 • 15GBtốc độ cao
 • 200.000đ/30 ngày
Chi Tiết

MIMAX125

 • MIMAX125
 • 8GBtốc độ cao
 • 125.000đ/30 ngày
Chi Tiết

MIMAX90

 • MIMAX90
 • 5GBtốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

MIMAX70

 • MIMAX70
 • 3GBtốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết

MIMAX450

 • MIMAX450
 • 30GBtốc độ cao
 • 450.000đ/6 tháng
Chi Tiết

XL90

 • XL90
 • 9GBtốc độ cao/ Không vượt gói
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

ECOD50

 • ECOD50
 • 3GBtốc độ cao/ Không vượt gói
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
CÁC GÓI CƯỚC COMBO DÀNH CHO SIM DI ĐỘNG VIETTEL

Đăng ký khuyến mãi vừa gói Data 3G/4G, Kèm theo khuyến mãi phút gọi miễn phí..

 • V120C
 • 30GB/30 Ngày/ Không vượt gói
 • Miễn phí/ xem tiktok
 • Nội mạng: ≤ 20 phút/Miễn phí
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết

HI90

 • UMAX50N
 • 5GB tốc độ cao
 • Hết 5Gbvẫn truy cập thoải mái
 • Thoải mái dùng Youtube, zalo, Facebook
 • SMS nội mạng: 0 SMS/Miễn phí
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết

F140

 • F140
 • 8GB tốc độ cao
 • Nội mạng: dưới 10 phút/Miễn phí
 • Ngoại mạng: 60 phút /Miễn phí
 • SMS nội mạng: 0 SMS/Miễn phí
 • 140.000đ/30 ngày
Chi Tiết

F190

 • F190
 • 9GB tốc độ cao
 • Nội mạng: dưới 10 phút tắt/Miễn phí
 • Ngoại mạng: 100 phút /Miễn phí
 • SMS nội mạng: 0 SMS/Miễn phí
 • 190.000đ/30 ngày
Chi Tiết

F90

 • F90
 • 9GB tốc độ cao
 • Nội mạng: dưới 10 phút tắt/Miễn phí
 • Ngoại mạng: 15 phút /Miễn phí
 • SMS nội mạng: 250 SMS/Miễn phí
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

V120

 • V120
 • 60GB tốc độ cao
 • Nội mạng: dưới 20 phút tắt/Miễn phí
 • Ngoại mạng: 50 phút /Miễn phí
 • SMS nội mạng: 0 SMS/Miễn phí
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

B150K

 • B150K
 • 1.5GB tốc độ cao
 • Nội mạng: 500 phút/Miễn phí
 • Ngoại mạng: 0 phút /Miễn phí
 • SMS nội mạng: 500 SMS/Miễn phí
 • 150.000đ/30 ngày
Chi Tiết

B100K

 • B100K
 • 600MB tốc độ cao
 • Nội mạng: 500 phút/Miễn phí
 • Ngoại mạng: 0 phút /Miễn phí
 • SMS nội mạng: 0 SMS/Miễn phí
 • 100.000đ/30 ngày
Chi Tiết

T80K

 • T80K
 • 500MB tốc độ cao
 • Nội mạng: 0 phút/Miễn phí
 • Ngoại mạng: 0 phút /Miễn phí
 • SMS nội mạng: 500 SMS/Miễn phí
 • 80.000đ/30 ngày
Chi Tiết

T70K

 • T70K
 • 0MB tốc độ cao
 • Nội mạng: 500 phút/Miễn phí
 • Ngoại mạng: 0 phút /Miễn phí
 • SMS nội mạng: 150 SMS/Miễn phí
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết

T50K

 • T50K
 • 0MB tốc độ cao
 • Nội mạng: 200 phút/Miễn phí
 • Ngoại mạng: 0 phút /Miễn phí
 • SMS nội mạng: 100 SMS/Miễn phí
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết

3F90

 • 3F90
 • 9GB tốc độ cao
 • Nội mạng: dưới 10 phút tắt/Miễn phí
 • Ngoại mạng: 15 phút /Miễn phí
 • SMS nội mạng: 250 SMS/Miễn phí
 • 270.000đ/90 ngày
Chi Tiết

6F90

 • 6F90
 • 9GB tốc độ cao
 • Nội mạng: dưới 10 phút tắt/Miễn phí
 • Ngoại mạng: 15 phút /Miễn phí
 • SMS nội mạng: 250 SMS/Miễn phí
 • 540.000đ/6 tháng
Chi Tiết

12F90

 • 12F90
 • 9GB tốc độ cao
 • Nội mạng: dưới 10 phút tắt/Miễn phí
 • Ngoại mạng: 15 phút /Miễn phí
 • SMS nội mạng: 250 SMS/Miễn phí
 • 1.080.000 đ/30 ngày
Chi Tiết

F120U

 • F120U
 • 7GB tốc độ cao/ Vượt gói
 • Nội mạng: dưới 10 phút tắt/Miễn phí
 • Ngoại mạng: 40 phút /Miễn phí
 • SMS nội mạng: 0 SMS/Miễn phí
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết

XL90U

 • XL90U
 • Thuê bao chuyển mạng giữ số
 • 9GB tốc độ cao/ Vượt gói
 • Nội mạng: 0 phút /Miễn phí
 • Ngoại mạng: 0 phút /Miễn phí
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
CÁC GÓI CƯỚC 3G/4G DÀNH CHO SIM DCOM VIETTEL

Sim Dcom Viettel là sim chỉ có chức năng vào mạng, không nghe, gọi, nhắn tin được.

Sim thường được dùng trong bộ USB 4G hoặc bộ phát Wifi di động.

D900

 • D900
 • 84GBtốc độ cao
 • 900.000đ/12 tháng
Chi Tiết

D500

 • D500
 • 48GBtốc độ cao
 • 500.000đ/12 tháng
Chi Tiết

D300K

 • D300K
 • 24GBtốc độ cao
 • 300.000đ/6 tháng
Chi Tiết

D200

 • D200
 • 20GBtốc độ cao
 • 200.000đ/30 ngày
Chi Tiết

D120

 • D120
 • 12GBtốc độ cao
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết

D90

 • D90
 • 10GBtốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

D70

 • D70
 • 7GBtốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết

D50

 • D50
 • 3,5GBtốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
CÁC GÓI CƯỚC DATA ÍT NGÀY SỬ DỤNG

TOMD30

 • TOMD30
 • 1GBtốc độ cao
 • 30.000đ/Không giới hạn ngày sử dụng
Chi Tiết

ST15K

 • ST15K
 • 3GB tốc độ cao
 • 15.000
 • 3 ngày
Chi Tiết

ST30K

 • ST30K
 • 7GB tốc độ cao
 • 30.000
 • 7 ngày
Chi Tiết

ST90

 • ST90
 • 60GB Data tốc độ cao
 • 90.000 đ
 • 30 ngày
Chi Tiết

MI5D

 • MI5D
 • 500 MB tốc độ cao
 • 5.000 đ
 • sử dụng đến 24h ngày đăng ký
Chi Tiết